Home

Munkastílusunk

Munkastílusunk

 

Zalabest Kft elsődleges célja, hogy Megbízónk elvárásainak legmagasabb szinten megfeleljen. Ügykezelés során a szakmára vonatkozó jogi és etikai szabályokat betartjuk, munkánkat törvényi szabályozásoknak megfelelve végezzük.

Munkavégzésünk középpontjában a Megbízó áll, az adóst Ügyfélként kezeljük.

Tudjuk, hogy megbízóinknak minden ügy rendkívül fontos, ezért minden egyes átadott ügyet maximális figyelemmel kezelünk, az ügy specialitásait is megvizsgáljuk. Felderítjük az elmaradás, tartozás kialakulásának okait. Felmérjük ügyfelek anyagi helyzetét. Ezek alapján javaslatot teszünk tartozás kiegyenlítésére, illetve szerződés szerinti feltételekhez való visszatérésre.

Behajtási folyamataink személyes felkereső centrikusak. Sikerességünk elérésében nagyobb részt az országos lefedettséget biztosító személyes felkeresői hálózatra támaszkodunk.

A követeléskezelés során az alábbi szempontokat tekintjük elsőrendűnek:

- Határozottan, kitartóan, ugyanakkor rendkívül udvariasan járunk el.

- Megbízóinkat a legnagyobb körültekintéssel képviseljük, jó hírét, üzleti hitelét fenntartjuk, erősítjük.

- Az üzleti viszony sérülését elkerüljük, célunk, hogy megbízónk a jövőben visszanyerje pillanatnyilag nehézségekkel küzdő ügyfelét, üzleti partnerét.

- Megbízóinkat folyamatosan tájékoztatjuk ügyei állásáról.

- A megbízás során tudomásunkra jutott információkat bizalmasan, üzleti titokként kezeljük és megakadályozzuk, hogy az, illetéktelen személyek tudomására jussanak.

A behajtási folyamat minden lépése és vállalatunk működése az érvényes törvények és jogszabályok szigorú betartása mellett történik, különös tekintettel a szakmai elvárásokra és

az adatvédelemre. A cégünk munkatársai, az érvényben lévő jogszabályok keretei között végzik behajtási tevékenységüket. Alapvető célunk, hogy az adóst ügyfélként kezeljük, segítsük problémáik megoldásában és sarkaljuk kintlévőségének mihamarabbi rendezését.

Ügyfeleink személyiségi jogait minden körülmények között tiszteletben tartjuk és kötelezzük munkatársainkat ennek betartására.

A teljesítés helyszíne minden Megbízó esetében országos.