Adatkezelési - adatvédelmi szabályzat

Zalabest Kft

8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8. I. 7.

Adatkezelési - adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési - adatvédelmi szabályzat

A szabályzat célja

Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a vonatkozó jogszabályok rendelkezései figyelembe vételével meghatározza a Zalabest Kft – nél nyilvántartott adatok kezelésének feltételeit, módját.

  1. Bevezetés
    A Zalabest Kft. fontosnak tartja ügyfelei (
    megbízó és adós) adatkezeléshez kapcsolódó kötelezettségének és jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását.

A Zalabest Kft az Érintett  személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során
-az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban:
Infotv.),
- a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (
Hpt.),
-a befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (
Bszt.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések alapján jár el. A Zalabest Kft az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében gondoskodik az Érintett személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Bővebben: Adatkezelési - adatvédelmi szabályzat